RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

Socis

Coordinació

Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

El Consell Superior d’Investigacions Científiques és la major institució pública dedicada a la recerca a Espanya, i la tercera d’Europa.

Participen al projecte dos instituts del CSIC, el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i l’Institut d’Avaluació Ambiental i Recerca de l’Aigua (IDAEA).

Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB)

La investigació que duu a terme el CEAB té com a objectius generals identificar la diversitat d’organismes aquàtics, entendre les seves funcions i interaccions en la naturalesa i aplicar aquest coneixement en l’ús i la gestió racional dels recursos del nostre planeta i la predicció de respostes a modificacions ambientals. Una de les experteses punteres del CEAB és la recerca sobre espècies invasores, tant el seu paper en els ecosistemes receptors com els mecanismes de gestió.

El CEAB treballa en col·laboració amb agències estatals i regionals per millorar la conservació dels ecosistemes. Disposa d’un prestigiós equip de recerca especialitzat en l’estudi i la conservació dels estanys de muntanya que ha participat en nombrosos projectes finançats per la UE emprant els estanys de muntanya com a indicadors dels canvis ambientals i climàtics.

Cofinançadors

Ajuntament de Lladorre

Lladorre és un municipi d’uns 250 habitants, localitzat al Pallars Sobirà. El 80% del territori municipal és inclòs al Parc Natural de l’Alt Pirineu, i el seu govern local està compromès amb la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.

Ajuntament d’Espot

El municipi d’Espot té uns 360 habitants, i està localitzat al Pallars Sobirà. Una part emblemàtica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici forma part del municipi d’Espot, com és el cas dels Encantats i l’Estany de Sant Maurici. El govern local està compromès amb la conservació del seu patrimoni natural i biodiversitat.

Fundació Andrena

La Fundació Andrena està fundada per la família Gallés. El seu objectiu principal és la millora de la funcionalitat i resiliència dels ecosistemes aquàtics d’aigua dolça mitjançant la restauració ecològica basada en el coneixement científic.

La Fundació Andrena treballa conjuntament amb organitzacions i científics especialitzats en l’ecologia de sistemes aquàtics.

Parc Nacional Gran Paradiso

El Parc Nacional Gran Paradiso és un espai protegit designat per l’Estat italià amb l’objectiu de preservar els ecosistemes naturals de rellevància nacional i internacional de les valls que integren el massís de Gran Paradiso per a les generacions actuals i futures.

L’objectiu de l’entitat gestora del Parc és gestionar i preservar l’àrea protegida, mantenir-ne la biodiversitat i el paisatge, realitzar recerca científica i educació ambiental i desenvolupar i promoure el turisme sostenible.

Socis participants

Conselh Generau d’Aran, Departament d’Agricultura, Ramaderia e Mieu Naturau

El Conselh Generau d’Aran és la principal institució de govern de la Val d’Aran. El Conselh Generau d’Aran és competent en els àmbits de natura, muntanya i protecció dels camins forestals, i també en la protecció de l’agricultura, ramaderia, pesca, caça i recursos forestals.

El Conselh Generau d’Aran ha participat en diversos projectes subvencionats per la Unió Europea com ara LIFE i INTERREG, i disposa d’una brigada d’agents ambientals i guardes de pesca amb experiència en la gestió i el seguiment de poblacions de peixos, incloent Cottus hispaniolensis, Salmo trutta i Phoxinu ssp.

Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA)

IDAEA és un institut de ciències ambientals centrat en l’estudi de l’empremta humana sobre la biosfera. El seu objectiu és contribuir a resoldre els problemes ambientals del segle XXI proveint recerca d’alta qualitat a la comunitat científica i impulsant la conscienciació de la ciutadania sobre els contaminants ambientals.

Forestal Catalana, S.A.

Forestal Catalana és una empresa pública, amb el territori català com a àrea d’activitat.

Els seus objectius són la provisió de serveis, assistència tècnica, preservació de la flora i fauna i gestió de l’entorn natural. Entre altres experteses, Forestal Catalana té experiència en la producció i comercialització de plantes i llavors destinades a la reforestació i restauració ambiental. Duu a terme també el disseny, l’execució, la preservació i la restauració d’edificis i infraestructures a espais naturals i els treballs de restauració i de silvicultura i de lluita contra l’erosió. La Secció de Gestió Ambiental de Forestal Catalana és la responsable de criar en captivitat espècies protegides per a la seva recuperació.

Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

La Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat és part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i és responsable de la planificació i gestió de la natura i els recursos naturals a Catalunya. Participaran en el projecte el Servei d’Espais Naturals Protegits i, particularment, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

El Servei d’Espais Naturals protegits té una àmplia experiència en projectes europeus per a la conservació d’espècies protegides (bivalves d’aigües continentals, gall fer, os bru, gavina corsa…), ja sigui com a coordinador, soci o cofinançador.

Associació La Sorellona

L’Associació La Sorellona és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l’educació ambiental i la conscienciació per a la conservació de la natura. Va néixer l’any 2013 fundada per un grup de biòlegs, ambientòlegs i altres professionals de l’àmbit de la gestió dels recursos naturals.

La Sorellona treballa en el disseny i la implantació d’activitats d’educació ambiental, en la disseminació de temàtiques mediambientals, en la promoció del voluntariat ambiental, en l’organització de campaments d’estiu per a infants i camps de treball per a joves i en altres activitats relacionades. Paral·lelament, ha començat una fructífera línia de treball en l’àmbit de la conservació de la natura, especialment en ecosistemes aquàtics continentals i les espècies associades més amenaçades.

Actualment, disposa d’una oficina tècnica formada per tècnics especialistes en conservació de la natura i educadors ambientals amb una àmplia experiència, acompanyada de nombrosos especialistes col·laboradors que treballen puntualment per a l’associació, ja sigui com a professionals o com a voluntaris.

Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic, SL

Sorelló és una companyia jove especialitzada en el proveïment de serveis d’assistència tècnica i científica per a la gestió i preservació d’espècies i hàbitats aquàtics continentals.

L’empresa ha desenvolupat nombrosos projectes d’estudi i seguiment d’espècies autòctones amenaçades; espècies exòtiques invasores; espècies d’hàbitats lacustres o fluvials o d’aiguamolls; qualitat de l’aigua i del seu estat ecològic; connectivitat fluvial, etc. En l’àmbit de la gestió d’espècies exòtiques, Sorelló ha dissenyat i executat projectes experimentals per a l’eliminació i control intensiu de peixos. A més, també desenvolupa accions d’educació i sensibilització ambiental.

Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona està considerada una de les 200 millors universitats del món. El Departament de Biologia Vegetal participa en projectes de recerca en l’àmbit de la fisiologia vegetal, la ciència de la vegetació, la biologia de les poblacions vegetals i la preservació botànica, entre d’altres.

Els investigadors participants al projecte LIFE RESQUE ALPYR formen part d’un grup de recerca amb una àmplia experiència en la vegetació i flora d’alta muntanya, cartografia botànica i restauració.

Universitat de Pavia

La Universitat de Pavia és una de les més antigues universitats europees. Diversos investigadors i tècnics del Departament de Ciències Ambientals i de la Terra participaran en accions de conservació, seguiment, comunicació i coordinació del projecte LIFE RESQUE ALPYR.

El Departament facilitarà les infraestructures (com, per exemple, el Laboratori d’Ecologia, equipat amb microscopis i estèreo-microscopis) necessàries per al desenvolupament del projecte. El conjunt del personal participant té experiència prèvia en les temàtiques del projecte, com ara restauració ecològica, erradicació de peixos, ecologia dels peixos, taxonomia d’invertebrats aquàtics, ecologia, herpetologia, botànica i cartografia.

Així mateix, el Departament té una àmplia experiència en projectes europeus, incloent projectes LIFE, i, per tant, té plena capacitat tècnica i administrativa per assolir amb èxit els objectius fixats.

Institut de Recerca de l’Aigua (IRSA)

El Consell Nacional d’Investigació (CNR) és la major institució pública de recerca italiana, i integra més de 100 instituts de recerca.

L’Institut de Recerca de l’Aigua (IRSA) realitza estudis d’estructura i dinàmica dels ecosistemes i de la seva resposta a les pressions antropogèniques, i desenvolupa mètodes de seguiment ambiental i de restauració, especialment en llacs. La seu de Verbania de CNR IRSA, anteriorment denominat IstitutoItaliano di Idrobiologia, estudia els estanys de muntanya des de l’any 1940 i integra els aspectes climàtics i morfomètrics de les làmines d’aigua amb anàlisis químiques de l’aigua per a una interpretació de les característiques biològiques dels llacs. Els seus estudis dels estanys de muntanya cobreixen àmbits molt diversos com ara la biogeografia, la genètica, els efectes del transport de llarg abast dels contaminants o el canvi climàtic.

El personal de l’Institut ha coordinat i col·laborat en diversos projectes europeus de recerca i conservació, incloent projectes LIFE.

Parc Natural Mont Avic

El Parc Natural Mont Avic s’estén al llarg de 5.747 hectàrees de les valls de Chalamy (municipi de Champdepraz) i Champorcher (municipi de Champorcher). Està declarat Àrea d’Especial Conservació (IT120200 – Parco Naturale Mont Avic) i Àrea d’Especial Protecció IT202020 – Mont Avic i Mont Emilius de la xarxa Natura 2000.

L’objectiu del Parc Natural Mont Avic és gestionar i preservar l’àrea protegida, mantenir la biodiversitat, realitzar recerca científica i educació ambiental i desenvolupar i promoure el turisme sostenible, conjuntament amb el Parc Nacional de la Vanoise i el Parc Nacional Gran Paradiso. L’any 2007, el Parc Natural Mont Avic va obtenir el Diploma Europeu de les Àrees Protegides, un prestigiós reconeixement del Consell d’Europa.