RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

Espècies objectiu

Les espècies objectiu inclouen la granota roja (Rana temporaria), un amfibi autòcton del Pirineu i dels Alps, i dues espècies d’amfibis que es troben només al Pirineu, el tritó pirinenc (Calotriton asper) i el tòtil (Alytes obstetricans). Totes aquestes espècies estan amenaçades per la fragmentació del seu hàbitat i per la introducció de peixos invasors als estanys d’alta muntanya.

També són espècies objectiu l’almesquera (Galemys pirenaicus), un mamífer semiaquàtic endèmic dels rius i rierols del Pirineu, i set espècies de ratpenats: el ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus), el ratpenat de musell llarg (Myotis myotis) i l’orellut alpí (Plecotus macrobullaris) presents al Pirineu i els Alps, i el ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros), el ratpenat de musell agut (Myotis blythii), el ratpenat de Bechstein (Myotis bachsteinii) i el nòctul gegant (Nyctalus lasiopterus) només presents al Pirineu.

Almesquera

Galemys pyrenaicus
Autòctona | Objectiu

Granota roja

Rana temporaria
Autòctona | Objectiu

Nòctul gegant

Nyctalus lasiopterus
Autòctona | Objectiu

Orellut alpí

Plecotus macrobullaris
Autòctona | Objectiu

Ratpenat de Bechstein

Myotis bechsteinii
Autòctona | Objectiu

Ratpenat de bosc

Barbastella barbastellus
Autòctona | Objectiu

Ratpenat de ferradura petit

Rhinolophus hipposidereos
Autòctona | Objectiu

Ratpenat de mussell agut

Myotis blythii
Autòctona | Objectiu

Ratpenat de mussell llarg

Myotis myotis
Autòctona | Objectiu

Tòtil

Alytes obstetricans
Autòctona | Objectiu

Tritó pirinenc

Calotriton asper
Autòctona | Objectiu