RESTAURACION D’ECOSISTÈMES AQUATICS EN AIRAUS PROTEGITS DES AUPS E ETH PIRENÈU

Espècies objectiu

Es espècies objectiu includissen era gargolha ròia (Rana temporaria), un anfibi autoctòn deth Pirenèu e des Aups, e dues espècies d’anfibis que se trapen sonque en Pirenèu, eth triton des Pirenèus (Calotriton asper) e eth cucàs (Alytes obstetricans). Totes aguestes espècies son menaçades pera fragmentacion deth sòn abitat e pera introduccion de peishi invasors enes estanhs de nauta montanha.

Tanben son espècies objectiu era bohèra muscadèla (Galemys pirenaicus), un mamifèr semiaquatic endemic des arrius e riuòts deth Pirenèu, e sèt espècies d’arrates-caudes: era arrat-cauda de bòsc (Barbastella barbastellus),era arrata-cauda de morro long (Myotis myotis) e er aurelhut aupin (Plecotus macrobullaris) presents en Pirenèu e es Aups, e era arrat-cauda petita (Rhinolophus hipposideros),era arrata-cauda de morro agut (Myotis blythii),era arrat-cauda de Bechstein (Myotis bachsteinii) e ethnoctul gegant (Nyctalus lasiopterus) sonque presents en Pirenèu.

Arrat-cauda de Bechstein

Myotis bechsteinii
Autoctòn | Objectiu

Arrat-cauda de bòsc

Barbastella barbastellus
Autoctòn | Objectiu

Arrat-cauda de morro agut

Myotis blythii
Autoctòn | Objectiu

Arrata-cauda de morro long

Myotis myotis
Autoctòn | Objectiu

Arratacauda de herradura petita

Rhinolophus hipposidereos
Autoctòn | Objectiu

Aurelhut aupin

Plecotus macrobullaris
Autoctòn | Objectiu

Bohèra muscadèla

Galemys pyrenaicus
Autoctòn | Objectiu

Cucàs

Alytes obstetricans
Autoctòn | Objectiu

Gargolha ròia

Rana temporaria
Autoctòn | Objectiu

Noctul gegant

Nyctalus lasiopterus
Autoctòn | Objectiu

Triton des Pirenèus

Calotriton asper
Autoctòn | Objectiu