RESTAURACION D’ECOSISTÈMES AQUATICS EN AIRAUS PROTEGITS DES AUPS E ETH PIRENÈU

Eth Projècte

LIFE RESQUE ALPYR ei un projècte LIFE Naturalesa e Biodiversitat qu’a coma objectiu era recuperacion d’abitats aquatics de montanha mejançant era milhora dera conservacion de diuèrsi abitats e espècies objectiu en quate espacis Natura 2000 des regions biogeografiques aupines deth Pirenèu (nòrd-èst d’Espanha) e es Aups (nòrd-oèst d’Itàlia).

Eth projècte ei cofinançat peth programa LIFE 2020 dera Union Europèa, que promò accions de conservacion e recuperacion d’abitats e espècies de flòra e fauna en airaus protegits integrats laguens deth hilat europèu Natura 2000.

ABITATS E ESPÈCIES

Es abitats objectiu includissen onze abitats aquatics o semiaquatics, des quaus cinc son prioritaris: estanhs de nauta montanha (HCIs 3110 i 3130); prats, hears e landes umits aupins o subaupins (HCIs 4020*, 6230*, 6410 i 6520); morassi (HCis 7110*, 7140, 7230 i 91D0*), e hònts carbonatades (HCi 7220*).

Es espècies objectiu includissen anfibis autoctòns des Aups e eth Pirenèu (Rana temporaria) o deth Pirenèu (Euproctus asper, Alytes obstetricans), eth mamifèr semiaquatic Galemys pyrenaicus que viu en riuòts e estanhs e sèt espècies d’arrates-caudes insectivòres, quauqu’ues des quaus presentes en Pirenèu e es Aups (Barbastella barbastellus, Myotis myotis e Plecotus macrobullaris) e d’autes unicament en Pirenèu (Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis bachsteinii, Nyctalyus lasiopterus).

Era distribucion des abitats e dera major part des espècies objectiu ei fòrça fragmentada, damb preséncia sonque en petiti airaus deth conjunt dera region biogeografica aupina europèa, e ei afectada pera pression umana.

OBJECTIUS DETH PROJÈCTE

  1. Restauracion dera composicion d’espècies, dera foncion ecologica e dera estructura des metapoblacions d’anfibis (Rana temporaria, Calotriton asper, Alytes obstetricans) d’estanhs de nauta montanha en quate espacis Natura 2000 deth Pirenèu e des Aups, damb eth restabliment de naues poblacions gràcies ara erradicacion de peishi.
  2. Milhora der estat de conservacion d’insectivòrs terrèstres e semiaquatics (Rhinolophus hipposideros, Plecotus macrobullaris, Barbastella barbastellus, Myotis blythii, Myotis bachsteinii, Nyctalyus lasiopterus, Myotis myotis e Galemys pyrenaicus) mejançant era erradicacion de peishi invasors en estanhs de nauta montanha.
  3. Milhora der estat trofic des estanhs de nauta montanha pera exclusion dera ramaderia intensiua e era erradicacion dera pesquida.
  4. Proteccion e milhora de morassi, hònts, estanhs e landes umides pera exclusion deth bestiar e era restauracion activa.
  5. Proteccion e recuperacion de morassi menaçadi mejançant era gestion forestau.
  6. Restauracion de prats de dalh umits en tot recuperar era dalhada tradicionau.

Aguesti objectius de conservacion se desvolopen en quate espacis Natura 2000 des regions biogeografiques aupines deth Pirenèu (nòrd-èst d’Espanha) e es Aups (nòrd-oèst d’Itàlia): SCIs Aigüestortes, Alt Pallars, Parco Nazionale Gran Paradiso e Parco Naturale Mont Avic. Era informacion de base de besonh entara execucion des accions de conservacion s’obtierà gràcies as accions preparatòries. A mès, se desvoloparàn accions de seguiment pendent tot eth projècte entà avaluar adequadament eth succès des accions de conservacion e se desplegarà ua estratègia de disseminacion e divulgacion entà arribar ath conjunt d’agents implicats e ath public generau.

PRINCIPAUS MENACES

Preséncia e proliferacion de peishi invasors (saumonids e ciprinids)

Era introduccion de trueites e pesquides ena majoria d’estanhs de nauta montanha a provocat era desaparicion des anfibis e invertebrats autoctòns a escala locau e paisatgistica, e a afectat indirèctament tanben es mamifèrs e d’autes espècies terrèstres que se neurissen d’insèctes aquatics, coma es arrates-caudes. Es pesquides pòden produsir tanben ua fòrta eutrofizacion des estanhs, causa que compòrte ua drastica degradacion der abitat.

Cauishigament e suberpeisheu per part dera ramaderia

Er accès massiu de bestiar as abitats aquatics pòt provocar un excès de nutrients pera orina e henda des bèsties e afectar er estat ecologic des estanhs e morassi pera eutrofizacion. Eth cauishigament e obstruccion des morassi produsit peth suberpeisheu genère tanben pertorbacions en ecosistèma.

Reforestacion des morassi

Eth creishement d’arbes enes prats subaupins e era reforestacion des morassi genère ua baishada deth nivèu freatic e compromet era conservacion a long termini d’aguesti abitats.

Abandonament d’usatges tradicionaus coma era dalhada

Es prats de dalh umits son un punt caud de biodiversitat, mès son en regression per abandonament des terrenhs en regions europèes de montanha, causa qu’implique era reduccion dera superfícia des prats de hen e era sua biodiversitat associada (plantes, audèths, pollinizadors, comunitats d’artropòdes dera tèrra…).