RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

Condicions d’ús

Condicions generals d’ús del portal

www.liferesquealpyr.eu

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa que el lloc web www.liferesquealpyr.eu és titularitat del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (a partir d’ara CEAB-CSIC), del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), amb domicili al c/Carretera d’accés a la cala Sant Francesc nº14 17300 Blanes (Girona) Espanya.

El CEAB-CSIC, us informa que l’accés i l’ús de la pàgina web www.liferesquealpyr.eu i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d’ara endavant, conjuntament anomenats com el Portal) estan subjectes als termes que es detallen a aquest Avís Legal, sens perjudici que l’accés a algun dels serveis o continguts esmentats puguin requerir l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

El CEAB-CSIC es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense avís previ, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el disseny. Com que l’actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts presentats. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en aquest Avís poden variar, per la qual cosa us convidem a revisar aquests termes quan visiteu de nou el Portal.

El CEAB-CSIC no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes a www.liferesquealpyr.eu en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, el desenvolupament o el resultat de procediments administratius. Aquestes decisions han de ser contrastades als centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i els continguts d’aquest web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració Pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen al CEAB-CSIC o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La informació disponible en aquest lloc web, excepte indicació expressa en contra, és susceptible de reutilització; quedant autoritzada la seva reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les condicions següents:

· Queda prohibida, en qualsevol circumstància, la desnaturalització del contingut de la informació.

· L’usuari queda obligat a esmentar la font dels documents objecte de la reutilització.

· L’usuari queda obligat a esmentar la data de la darrera actualització dels documents objecte de la reutilització

El CEAB-CSIC declara el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Links o hiperenllaços

Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la del CEAB-CSIC han de tenir en compte el següent:

L’establiment de l’hiperenllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre el CEAB-CSIC i el propietari de la pàgina web, ni l’acceptació i l’aprovació per part del CEAB-CSIC dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el CEAB-CSIC ha autoritzat expressament l’hiperenllaç, ni que ha supervisat o assumit els continguts i els serveis oferts o posats a disposició en aquesta pàgina web.

El CEAB-CSIC no es responsabilitza, de cap manera, ni garanteix la qualitat, l’exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.

La pàgina web on s’estableix l’hiperenllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al CSIC, llevat dels signes que formen part del mateix hiperenllaç.

La pàgina web on s’estableix l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats en l’ordre públic, així com tampoc no contindrà continguts contraris a drets de tercers.

Frames

El CEAB-CSIC prohibeix expressament la realització de «framings» o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.