RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

Seminari sobre aiguamolls al #CafèPrismàtic

L’Aaron Pérez i l’Eulàlia Pladevall de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i investigadors del projecte Life RESQUE ALPYR han estat els protagonistes del cafè Prismàtic d’aquesta setmana.

El cafè Prismàtic són seminaris virtuals on es parla, s’aprèn i es debat sobre temes més actuals de la gestió i la planificació del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya.

Encara que moltes vegades ens referim a totes les molleres amb aquest nom, en realitat inclouen moltes tipologies hidrològiques que es combinen amb la seva composició florística per donar lloc a un gran nombre d’hàbitats d’interès comunitari (landes humides, fonts petrificants…,).

Aquests ecosistemes aquàtics contenen una composició d’espècies singulars i rares amb poques poblacions als Pirineus. Moltes de les espècies vegetals que es troben en les molleres es troben en el Decret de flora amenaçada de Catalunya.

Al llarg del seminari, els investigadors, expliquen les principals amenaces a les quals s’enfronten aquests ecosistemes i com a través de diferents projectes de recerca, es duen a terme estudis i accions per millorar l’estat de conservació de les molleres.

Què és Prismàtic?

Prismàtic és una plataforma de coneixement d’accés obert dissenyada per ajudar a la presa de decisions durant la planificació i gestió del patrimoni natural i la biodiversitat.

Prismàtic és un espai digital que recull coneixement d’avantguarda sobre patrimoni natural i biodiversitat generat per centres de recerca i altres entitats. El coneixement es presenta resumit en unes fitxes que exposen els resultats científics en un llenguatge accessible per als gestors i planificadors.