RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

bloc

  • Som protagonistes del vídeo ‘Estat Natura 2020: Espècies invasores a les aigües continentals’

    Som protagonistes del vídeo ‘Estat Natura 2020: Espècies invasores a les aigües continentals’

    Els ecosistemes de les aigües continentals a Catalunya són els que més han patit la pèrdua de biodiversitat autòctona en les darreres dècades, tant d’hàbitats com d’espècies pròpies d’aquests hàbitats. L’entrada  d’espècies de peixos exòtiques per a la pesca recreativa i l’alliberament de mascotes i plantes ornamentals han comportat una davallada del 92% de les poblacions de peixos locals. L’Observatori del Patrimoni Natural dedica un vídeo de la sèrie Estat de la Natura 2020 a les espècies invasores en aigües  continentals i en el qual tant el nou projecte LIFE RESQUE ALPYR com el LIFE LIMNOPIRINEUS en són els protagonistes. El Dr. Marc […]

    Read More