RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

Presentem les accions de restauració del projecte als participants del Curs d’Evolució del Paisatge

En el marc del Curs d’Evolució del Paisatge que organitza el Refugi del Gerdar, el Grup d’investigació en àrees de muntanya i paisatge (GRAMP) i el Grup d’Arqueologia d’Alta muntanya i que ha tingut lloc els passats 30 de juny i, 1 i 2 de juliol, el Marc Garriga, director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, ha presentat algunes de les accions de restauració del projecte LIFE RESQUE ALPYR als participants.

En concret, tot el grup es va desplaçar fins l’estany de Muntanyó d’Àrreu al Parc Natural de l’Alt Pirineu per poder conèixer de ben a prop les actuacions de conservació i restauració que s’estan realitzant en aquest paratge. Aquestes accions consisteixen en la eradicació del veró i de la truita, espècies de peixos invasors presents a l’estany.

L’eliminació de les espècies invasores de peixos  es duu a terme mitjançant xarxes, trampes i pesca elèctrica.

Mitjançant aquest conjunt d’accions, es pretén millorar l’estat ecològic de l’estany de Muntanyó d’Àrreu i restaurar la seva biodiversitat. L’eradicació dels peixos invasors permetrà afavorir les espècies autòctones i conservar els valuosos hàbitats aquàtics d’aquest estany.

El director del Parc Natural de l’Alt Pirineu explicant les accions de restauració del projecte a l’estany de Muntanyó d’Àrreu.