RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

Ja està aquí el butlletí LIFE RESQUE ALPYR!

Estem emocionats de presentar l’últim butlletí del projecte, destacant els assoliments que hem aconseguit recentment. En els darrers mesos, hem dedicat els nostres esforços a avançar en els aspectes científics, les accions de conservació i iniciatives de divulgació del projecte, tot buscant el nostre objectiu principal: restaurar i preservar els ecosistemes aquàtics d’alta muntanya.

La nostra campanya de camp durant els mesos d’estiu ha estat fonamental; s’ha dut a terme un seguiment meticulós dels llacs d’alta muntanya i estudis detallats dels ecosistemes de turberes. Hem aconseguit progressos significatius en l’eradicació de peixos invasors i hem portat a terme amb èxit les primeres iniciatives de restauració a les turberes. Aquest treball pràctic ens està proporcionant dades molt valuoses, capacitant-nos per prendre decisions ben fonamentades per a restaurar i conservar aquests entorns fràgils.

El projecte LIFE RESQUE ALPYR té com a objectiu restaurar i millorar la conservació dels hàbitats aquàtics d’alta muntanya, centrant-se principalment en estanys, praderes alpines i subalpines, turberes i fonts carbonatades. El projecte és una continuació de dos projectes LIFE anteriors, el LIFE LIMNOPIRINEUS als Pirineus i el LIFE BIOAQUAE als Alps.

Si esteu interessats a rebre més informació sobre el projecte, podeu subscriure-us al butlletí aquí.

Aquí podeu descarregar el butlletí en format PDF.