RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

Som protagonistes del vídeo ‘Estat Natura 2020: Espècies invasores a les aigües continentals’

Els ecosistemes de les aigües continentals a Catalunya són els que més han patit la pèrdua de biodiversitat autòctona en les darreres dècades, tant d’hàbitats com d’espècies pròpies d’aquests hàbitats. L’entrada  d’espècies de peixos exòtiques per a la pesca recreativa i l’alliberament de mascotes i plantes ornamentals han comportat una davallada del 92% de les poblacions de peixos locals.

L’Observatori del Patrimoni Natural dedica un vídeo de la sèrie Estat de la Natura 2020 a les espècies invasores en aigües  continentals i en el qual tant el nou projecte LIFE RESQUE ALPYR com el LIFE LIMNOPIRINEUS en són els protagonistes.

El Dr. Marc Ventura, investigador del CEAB-CSIC, i coordinador dels dos projectes explica les tasques acomplides en el projecte LIFE LIMNOPIRINEUS i com aquestes han permès recuperar la restauració ecològica d’un ecosistema sencer, un estany, eliminant-ne les espècies invasores.

“Als estanys pirinencs, en ser ambients relativament tancats, traient els peixos que s’hi van introduir per a pesca esportiva s’ha pogut recuperar l’ecosistema complex d’un estany d’alta muntanya, lliure de peixos” afegeix l’investigador.

També explica com amb el nou projecte LIFE RESQUE ALPYR les tasques de conservació i restauració ecològica podran seguir-se duent a terme no només en els estanys més afectats dels Pirineus sinó també als Alps.