RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

Participem a la Setmana de la Ciència 2023

La Setmana de la Ciència és un esdeveniment anual que té lloc al novembre arreu d’Europa. És una iniciativa amb l’objectiu principal d’apropar la ciència i la tecnologia a la ciutadania i fomentar les vocacions científiques entre els més joves.

La seva característica principal és que les institucions i centres de recerca obren les seves portes durant dues setmanes perquè la ciutadania pugui conèixer els darrers avanços científics i les principals línies de recerca que estan desenvolupant els científics.

Els laboratoris i altres instal·lacions del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), on es troben alguns dels membres del projecte, han estat oberts als visitants els dies 15, 16 i 17 de novembre. No obstant això, les matinades d’aquests tres dies s’han reservat per als centres educatius de secundària de la zona.

Mitjançant sis rutes temàtiques, l’alumnat ha tingut l’oportunitat de descobrir tot el procés de recerca i de participar, com autèntics científics, en diverses fases, com ara l’anàlisi de mostres als laboratoris.

Una ruta per conèixer la recerca sobre els llacs d’alta muntanya

En la ruta “Conservació dels llacs d’alta muntanya dels Pirineus”, els estudiants han après sobre els impactes dels peixos introduïts pels humans en aquests llacs i quines accions es duen a terme per restaurar aquests hàbitats al seu estat natural.

Visita dels alumnes durant la Setmana de la Ciència. Autora: Marta Mora

A més, han tingut l’oportunitat de veure tot el material utilitzat per dur a terme les tasques de seguiment al camp tant de la zona pelàgica com la litoral. Han visitat els laboratoris on s’analitzen mostres d’aigua, mostres de cobertura algal de les pedres i mostres per estudiar l’abundància i composició de macroinvertebrats.

També han descobert el “Clean Lab”, un laboratori d’ADN ambiental. S’ha explicat que en aquest laboratori es seqüencia el material genètic, separant els grups d’organismes segons taxons per construir aquestes biblioteques de codis de barres (barcoding) i establir una relació entre els grups taxonòmics identificats amb les espècies i la microscòpia.

Alumnes al laboratori observant mostres de macroinvertebrats. Autora: Marta Mora

Origen de la Setmana de la Ciència

La Setmana de la Ciència té les seves arrels a França, el 1991, quan Hubert Curien, ministre francès de Recerca, va decidir celebrar el desè aniversari del Ministeri obrint els seus jardins al públic per primera vegada. Aquest esdeveniment local, amb l’objectiu d’apropar la ciència i els seus protagonistes al ciutadà parisienc, va ser el precursor de “Sciences en fête” (posteriorment “Fête de la Science”), que va adquirir caràcter nacional i periodicitat anual. Des de 1993, es celebra la Setmana Europea de la Ciència cada any.