RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

Finalitzada amb èxit la campanya de camp de l’estiu 2023!

El mesos d’estiu sempre són mesos importants per tot l’equip integrant del projecte LIFE RESQUE ALPYR, comencen les feines de camp. Si bé són setmanes intenses, és un dels moments on tot l’equip gaudeix més de la seva feina. La campanya de camp d’estiu inclou tasques de seguiment tant en els estanys d’alta muntanya com en espais amb molleres.

Les feines en els estanys inclouen treballs tant a la zona pelàgica, que és la part més profunda de l’estany com treball a la zona litoral. En la zona profunda es mira la transparència de l’aigua, es mesura la temperatura i altres paràmetres fisicoquímics i es recullen mostres d’aigua per poder conèixer la biomassa i composició de productors primaris, que són les algues, i de crustacis.

Mostreig a la zona pelàgica de l’estany. Autor: Marta Mora

Per altra banda, a la zona litoral, es fa un cens d’amfibis i s’agafen mostres per estudiar l’abundància i composició de macroinvertebrats, que són organismes abundants de la xarxa tròfica d’aquests ambients. També s’agafen mostres per mesurar el recobriment algal de les pedres, una mesura que permet quantificar l’impacte indirecte dels peixos sobre les comunitats algals a partir de l’eliminació dels herbívors.

Esquerra: Mostreig per mesurar el recobriment algal de les pedres. Dreta: Mostreig per mesurar ’abundància i composició de macroinvertebrats. Autor: Marta Mora.

En aquest nou projecte, per detectar els mamífers semiaquàtics que poden freqüentar els estanys estem utilitzant dues tècniques de mostreig, la recerca de rastres i l’anàlisi de l’ADN ambiental que permet detectar traces de material genètic de les espècies que freqüenten els estanys.

Als ecosistemes amb molleres, l’equip d’especialistes en botànica, recullen mostres tant de l’aigua del sòl com del sòl. Amb les primers mesuren el pH i la conductivitat per tal de saber quina és la comunitat de plantes que s’hi pot establir. En les mostres de sòl hi apliquen anàlisi de metabarcoding (anàlisi genètics) per determinar quines comunitats de fongs i procariotes s’hi poden trobar per tal de conèixer el funcionament del sòl.

Un dels objectius del projecte té a veure també amb les accions de dall. En aquestes accions per veure els canvis en la vegetació, es completen inventaris florístics amb totes les espècies de plantes vasculars i alguns briòfits a fi de poder repetir aquests inventaris després de les accions i dall i valorar si la composició de les espècies ha variat i en quin grau.

A més aquest estiu, ja s’ha dut a terme la tala selectiva d’arbres a Pla Muntaner i la instal·lació de tanques d’exclusió de bestiar en la majoria d’espais protegits que teníem prevists.

L’equip de botànics fent un inventari florístic. Autor: Marta Mora.