RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

En Victor Osorio defena la seva tesi doctoral

Ahir, dia 29 de febrer de 2024, va tenir lloc l’acte de defensa de la tesi doctoral titulada ‘The role of non-native fish on littoral macroinvertebrates of Pyrenean high mountain lakes’ a càrrec del Victor Osorio, estudiant de doctorat del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Si bé els efectes de la introducció de truites han estat objecte de molts estudis, els efectes del veró són poc coneguts. Un dels objectius de la tesi ha estat investigar els efectes de la introducció dels peixos no autòctons, i especialment el veró, sobre les comunitats de macroinvertebrats litorals dels estanys d’alta muntanya dels Pirineus.

En Victor Osorio durant la defensa de la seva tesi doctoral.

Mitjançant l’estudi de 54 estanys, s’ha avaluat l’impacte de les densitats de veró i diferents espècies de truites sobre la composició i abundància de les comunitats de macroinvertebrats en relació amb altres factors biòtics i abiòtics. En els estanys amb veró, la comunitat de macroinvertebrats va estar limitda a pocs taxons, predominantment organismes petits i semisèssils. Per explorar l’impacte de les truites i el veró s’ha fet ús de les eines de metabarcodificació.

També s’ha avaluat, durant nou anys, la recuperació de les comunitats de macroinvertebrats a vuit estanys on es van erradicar o controlar les poblacions de peixos. Pocs anys després de la erradicació, ja es van observar signes ràpids de recuperació, amb comunitats que gradualment s’assemblaven a les típiques dels estanys sense peixos.

La tesi ha estat dirigida pels Dr. Marc Ventura del CEAB-CSIC i la Dra. Maria Àngels Puig del CEAB-CSIC i la Dra.Teresa Elena Vigues, professora de la Universitat de Barcelona.