RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS EN ÀREES PROTEGIDES DELS ALPS I EL PIRINEU

El Dr. Marc Ventura participa a les XVII Jornades de Recerca de la Xarxa de Parcs Nacionals

,

El Dr. Marc Ventura, coordinador del projecte i investigador del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) ha presentat, a les Jornades de Recerca de la Xarxa de Parcs Nacionals celebrades aquests 25, 26 i 27 d’octubre a l’Institut de Investigació en Recursos Cinegètics (IREC), els resultats del projecte BIOOCULT, que finalitza aquest any i, ha detallat alguns dels objectius del projecte LIFE RESQUE ALPYR.

El Dr. Marc Ventura durant la seva ponència a les Jornades.

Les dades i resultats del projecte BIOOCULT alimenten directament el LIFE RESQUE ALPYR, en el vessant de la caracterització de la biodiversitat ja que la informació proporciona una base sòlida per identificar la biodiversitat oculta i avaluar-ne la sensibilitat al canvi global, pel que fa al canvi climàtic ia la introducció d’espècies invasores i així poder descriure millor els efectes de la introducció de peixos i la seva recuperació.

Les Jornades de Recerca de la Xarxa de Parcs Nacionals

A les Jornades d’aquest any s’han presentat els resultats dels projectes de recerca de la convocatòria 2020, així com algunes experiències singulars de gestió a càrrec de l’equip gestor de l’espai protegit o d’investigadors relacionats amb el Parc Nacional de les Taules de Daimiel, coincidint amb el 50è aniversari. Els objectius específics de la jornada són els següents:

  • Avaluar el grau de compliment i qualitat dels resultats dels projectes seleccionats a la convocatòria 2020 del Programa de Recerca de Parcs Nacionals.
  • Presentar projectes específics de recerca del Parc Nacional de les Taules de Daimiel finançats alternativament al Programa i experiències singulars de gestió de l’equip tècnic del parc.
  • Fomentar una xarxa d’intercanvi i coneixement entre el conjunt dels gestors dels parcs i els investigadors que treballen als diferents parcs.
  • Estimular la faceta investigadora i el seu valor per a la conservació al Parc Nacional de les Taules de Daimiel.
  • Promoure i donar a conèixer el Programa de Recerca de Parcs Nacionals i el seu impacte i valor tant per a la gestió adaptativa.