RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS EN ÁREAS PROTEGIDAS DE LOS ALPES Y LOS PIRINEOS

El Dr. Marc Ventura participa en un #IEASeminar

El passat 20 d’octubre de 2022 l’investigador Marc Ventura va participar com a ponent en un dels seminaris que organitza l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona (IEA-UdG).

En el seminari titulat «Ecologia i conservació en estanys d’alta muntanya dels Pirineus», el Dr. Marc Ventura va fer un resum dels estudis que descriuen els efectes de la introducció dels peixos així com les actuacions de recuperació que s’estan duent a terme en el marc dels projectes LIFE RESQUE ALPYR i el LIFE LIMNOPIRINEUS.